He hät wat anne Föte

Print Friendly, PDF & Email

He hät wat anne Föte. In´t Mönsterländer Platt giew et viëll unnerscheidlikke Küerie, faken häbt wull mannige Städen eegene Wäöder to küer´n. Buoben drüöwer aower staoht de baiden Sliäge (Arten) van Platt: Dat Sandplatt, dat se int West-Mönsterland küert un dat naiger nao dat Hollandske hen geiht. Un de ännere Siete is dat Klaiplatt, dat in de wiede Giëgend üm Mönster harüm büs hen mao Biäkem (Beckum) un Vüörem (Vorhelm) küert wet, wao Austin Wibbelt, de graute Dichter in´t Mönsterlänner Platt, buorn was.

He hät wat anne Föte

Foto – Helmut Holz

De Sprüëk „De hät wat an de Föte“ kümmt uut de Klaiplatt-Giëgend, willdat de Äer-Buoden de Buern faken unner de Laatsken kliäwt. Düsse Aer is vüört Wassen biätter äs sandigen Buoden un daorüm häbt de Buërn miärst ne dickere Patte (mehr Geld) äs de Sandbuërn. Dat was de Anwoll (Grund), dat Moder ümmer saggt hät, wann de Küërie üöwer dat Hieraoden göng. Se meine daomet, dat heet soviëll äs: „De niëmm Di män, de hät wat an de Föte. Dao steihs niks uut, de hät ´n grauten Hoff un rieklik Geld.“

Mi aower is de Sprüek „He hät wat anne Föte“ lesstens up vüllig annere Wis in´n Kopp kuemmen. Äs ick ´n guedden Frönd besökt häb, gong de an´n Stock un was an hümpeln – he hadde wat an de Föte. „Wat is passeert“, häb ick iähm fraogt un de Antwaod paoss akkraot to mienen Frönd. He moss üöwerall wat to hüppen (springen) häbben.

He is Schofföör un was met sien Chef unnerwäggens. Dat Auto was anne annere Stiär vant Hotel afstallt un äs he dat halen wull, miärke he, dat he de Schlüeddel vant Auto vögiëtten har. Trügg moss he üm de tweehunnert Foot laupen – aower et gaww een küerteren Wäg. Blaus de was met´n Tuun afsperrt. Dao kann ick wull drüöwer, dacht sick mien Frönd, klaie up den Tuun un sprüng runner. Un dao was dat Malör dao. He hadde sick de Knüökel an een Been bruoken. Un van dao an hadde he würklik wat „an de Föte“.

Binao glieket Malör passeerde de Dochter van miene Fröndin. Se wull kuert vüör Wiehnachten blaus iäben inkaupen. Un dao faol iähr in´n Laoden ´ne swaore Ruuk-Kässe (Duftkerze) up de Foot un wat was daobi haruutkuemmen: De Middelfoot was bruoken un auk se hadde´t unvösaiens wat an de Föte…

Eenen Foot met´n dicken Gips-verband, de annere dick inpackt: he hät wüerklick wat anne Föte

Speak Your Mind

*