Kien plattdüütsket Theater up Cappenbiärg 

Print Friendly, PDF & Email

Siëmtig Jaohr häbt se up Schlott Cappenbiärg plattdüütsket Theater spiëlt un dat is nu vüörbi. Un daobi is Corona kien Grund wiërst. „Wi häbt us düssen Tratt nich licht makt, wi häbt lange üöwerlaggt, wellt wi dat aorre wellt wi dat nich?“, sägg Andreas Röttger, de Vüörsitter van de Spiëlschaor. Aower et gaw ne heele Masse Grünne füör düssen Schluss. Eenen daovan was, dat se kien Stück funnen harn, dat gued was un waofüör se de päössigen Spiëllers hadden. Dat was all de Grund wiërst, dat se auk 2019 nich spiëllt hadden. „Wi wullen auk niks Laiget up de Büëne brengen“, mok Röttger düetlick.

Kien

Die Komödie „Wu geiht´t, Herr Dokter“, was dat lesste Stücksken, dat de Spiëlschaor van Cappenbiärg upföert hadde – Foto Beate Dorn/Ruhrnachrichten

Akkraot sau äs viëlle plattdüütske Amateurtheaters int Mönsterland bruuken de Cappenbiärger nich blaus de Spiëlers füör up de Büëne, auk all den annern Kraom mossen se söws maken: Regie, Upbau van de Büëne, Buotterams schmiëren, Kaffee kuoken, daomet de Tokiekers in de Päöskes wat to iäten un drinken hadden un – klaor – auk de Abbau müet se söws maken. Dat se gaas niëbenbi manks auk dat Stück in´t „Mönsterlänske“ üöwersetten mossen un faken de Intritskaten söws vökopen dain, mok dat Metmaken nich eenfacker.

„Un nieë Lüe, de platt küeren konnt, stonnen auk nich up de Straot“, vötell Röttger. He söws het binao twintig Jaohre up de Büëne staohn, opschoonst he vüörhiër kien Platt küeren konn. „Ick häb dat bi´t Spiëllen lährt“, kiek Röttger trügg. Daomet göng in dat Düörpken an´n Rand von´t Ruhrgebiet eene laiwe Traditiaun to Enne.

Mäer äs sesstig Jaohr häbt se in de Cappenbiärger Wärtschup „Waldschmiede“, de all lang afriëten is, iähre Stückskes upfüört. Tolesst häbt se in´t Schlosstheater van Cappenbiärg spiëllt. 2018 was dat Stücksken „Wo geiht´t, Herr Doktor“ dat Lesste, dat se spiëllt häbt. Beate Mens, viëlle Jaohre äs Spiëllerin un Regisseurin daobi, brengt et up´n Punkt: „Wi häbt viëlle Lüe lachen makt, dat bliew us äs guede Erinnerung an de schönen Jaohre.“

Speak Your Mind

*